หน้าหลักสมัครสมาชิกใหม่เข้าจัดการแฟ้มแสดงรายชื่อสมาชิก

เข้าจัดการแฟ้ม (File Manager)
รหัสผู้ใช้ (User Name) เช่น romeo
รหัสผ่าน (Password) เช่น 123456
รหัสสุ่ม .
<-- คลิ๊กเพื่อขอเข้าสู่ระบบ
ถ้าเข้าใช้บริการได้สำเร็จ อย่ากดปุ่ม Back บนเมนูบาร์
เพราะสถานะการเข้าใช้จะหมดอายุ ทำให้ต้องเข้าระบบใหม่
รหัสผู้ใช้ปัจจุบัน : ยังไม่มี

โฮมเพจฟรี ฟรีเว็บโฮลติ้ง free Web Hosting ของฟรีมีที่นี้
ขอขอบคุณสคริปจากเว็บไชต์http://www.thaiall.com เว็บไชต์นี้พัฒนาจากเวอร์ชั้น4.1และ1.5f